TR - EN

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye saygılı bir kuruluş olarak, gelecek nesillerin emaneti olan çevreyi ve doğal kaynakları yeni nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmanın hepimizin katılımı ile mümkün olacağını düşünmekteyiz.Bu bilinçle hareket eden Aksem Kalıp, “Doğal Çevrenin Korunması” amacıyla aşağıdakileri taahhüt etmektedir;

İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye zararlı etkileri(hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, bitki, hayvan, insan sağlığına ve güvenliğine etki, vb…) minimize etmek, atıkların bertaraf edilmesini ve/veya yeniden kullanımını sağlamak,

Çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,

Çevre konusunda başarıya ulaşmak üzere tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,

Çevre standartlarımızı yükseltmek amacıyla; ulusal/yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlamak,

Çevre Politikamızın herkese açık olması, Tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Çalışanlarımız kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludurlar..