TR - EN

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Firmamızda, kabul edilebilir hata oranlarından bahsetmenin yanlış olduğu düşüncesiyle, ‘sıfır hata’ ya ulaşmak için makine ve proses yetenekleri izlenerek, yeterliliklerin yükseltilmesi amacıyla her yıl yeni yatırımlar yapılmaktadır.

Kalite geliştirme çalışmalarında; Beyin Fırtınası, 6 Sigma Projeleri, FMEA Analizleri, PDCA, SPC, Poke Yoke , Kılçık (Ishikawa) Diyagramı, Pareto Analizi ve Problem Çözme Teknikleri Ekipleri gibi kalite teknikleri kullanılmaktadır.

Ürünlerimizin son kullanıcı performansları; kalite ekibimizin yaptığı Laboratuar Deneyleri, Ürün Audit ve Çalıştırma-Ömür Testleri ile güvence altına alınmıştır.

Hammadde girişinden ürün çıkışına kadar laboratuarımızda bulunan cihazlar ( MFI, Profil Projeksiyon, CMM(3 Boyutlu Ölçüm Aleti), Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı, Renk Ölçüm Cihazı, Nem Ölçer, Ömür Test Aparatları vb.) ile üretmiş olduğumuz ürünler garanti altına alınmaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyulacağı ve etkinliğin sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederek, her fonksiyon ve seviyede ölçülebilir şekilde oluşturulan İSG hedeflerinin gözden geçirilmesi için belirlenen aşağıdaki sistem politikası oluşturulmuştur:

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kalıp üreticisi olarak siparişleri istenilen kalitede ve zamanında teslim etmek,
 • Rekabet koşullarını gözeterek maliyetleri en düşük seviyede tutmak ,
 • Ekip çalışmasını teşvik ederek süreçlerimizi sürekli iyileştirmek, 
 • İnsan ve çevre sağlığına karşı duyarlı olmak,
 • Çalışanlarımızı bilinçlendirerek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek,
 • Kalite politikası doğrultusunda kalite hedefleri faaliyetlerini düzenlemek,

İSG POLİTİKAMIZ

 • Tüm AKSEM çalışanlarının bilinçlendirilerek, sıfır iş kazası ve meslek hastalıklarının minimuma indirgenmesi,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin çalışanlarımız için bir yaşam biçimi oluşturması,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm yasal yükümlülük ve standartlara uyulması,
 • Risk analizleri yapılması, gerekli Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin alınması ile sürekli iyileşmenin sağlanması,
 • Yardımcı sanayilerimiz ve taşeronlarımızın İSİG mevzuatlarına uygun hareket etmelerinin sağlanması.